38, 1983, 1

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_38_1983_1_src Source file
43 MB 74
pdf Sobotka_38_1983_1_ocr OCR file
37 MB 64
pdf Sobotka_38_1983 Table of contents
212 kB 89

Author Title / Column Page
Artykuły i studia materiałowe
Wojciech Iwańczak, Wizja monarchy – rycerza idealnego w kulturze czeskiej okresu przedhusyckiego 1–21
Danuta Daszkiewicz-Ordyłowska, Ludność Wałbrzycha w świetle spisu z 1849 r. 23–41
Hartmut Zwahr, Kapitalistyczne uprzemysłowienie i początki niemieckiego ruchu robotniczego 43–61
Zdzisław Surman, Seminarium Historyczne Uniwersytetu Wrocławskiego (1843-1918) 63–81
Alicja Zawisza, Towarzystwo „Mowa i Obyczaj Polski” w międzywojennym Wrocławiu 83–94
Artykuły recenzyjne i recenzje
95–146
Kronika naukowa
Edward Czapiewski, Sympozjum w Karpaczu 147–149
571 Total Views 2 Views Today