38, 1983, 2

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_38_1983_2_src Source file
26
pdf Sobotka_38_1983_2_ocr OCR file
19
pdf Sobotka_38_1983_2 Table of contents
24

Author Title / Column Page
Artykuły i studia materiałowe
Jerzy Mularczyk O urzędach i urzędnikach śląskich XIII wieku 153–172
Miscellanea źródłowe
Kazimierz Ciechanowski W sprawie datowania trzech tympanonów polskich z XIII w. na podstawie inskrypcji wotywnych 235–240
Zbigniew Domasławski Czesław Margas Zainteresowania naukowe jeleniogórskich lekarzy w XVIII w.  241–243
Ludmiła Łaptiewa M. Lubawskij jako wykładowca historii Polski na Uniwersytecie Moskiewskim w początkach XX w.  245–251
Recenzje
253–293
Kronika naukowa
295–304
401 Total Views 1 Views Today