38, 1983, 3

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_38_1983_3_src Source file
41 MB 58
pdf Sobotka_38_1983_3_ocr OCR file
28 MB 62
pdf Sobotka_38_1983_3 Table of contents
333 kB 67

Author Title / Colmn Page
Artykuły i studia materiałowe
Marian Dyba Produkcyjno-handlowa rola rejonu orzesko-mikołowskiego w pierwszej połowie XVII w.  307–315
Andrzej Mikołajczyk Kłodzkie monety w obiegu pieniężnym na początku XVI w.  317–329
Milan Myška John Baildon – hutnik szkocki a początki rewolucji przemysłowej na Śląsku i w Krajach Czeskich 331–349
Janusz Gruchała Sprawa przynależności politycznej Śląska Cieszyńskiego w latach I wojny światowej 351–363
Miscellanea źródłowe
Ferdinand Seibt Tak zwany mandat wikarialny dla księcia Przemysła I cieszyńskiego 365–371
Romuald Gelles Wpływ wojny gospodarczej z Polską na sytuację ekonomiczną prowincji dolnośląskiej : (memoriał wrocławskiej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz Magistratu miasta z dn. 15 XI 1929 r.) 373–383
Artykuły recenzyjne i recenzje
385–427
Kronika naukowa
429–443
465 Total Views 1 Views Today