39, 1984, 3

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_39_1984_3_src Source file
18
pdf Sobotka_39_1984_3_ocr OCR file
40
pdf Sobotka_39_1984_3 Table of contents
30

Author Title / Column Page
Artykuły i studia materiałowe
Janusz Gruchała, Sytuacja polityczna na ziemiach polskich na początku XX w. (do 1914 r.) w ocenie czeskich stronnictw politycznych 351–364
Elżbieta Zawacka, “Raciborzanki” w służbie zagranicznej łączności Armii Krajowej 365–390
Anna Magierska, Z problemów kształtowania się administracji ziem zachodnich i północnych 391–410
Ryszard Majewski, Z problematyki walk o wyzwolenie Wrocławia w 1945 r. 411–427
Artykuły recenzyjne i recenzje
429–464
Kronika Naukowa
465–473
Nekrologi
Krystyn Matwijowski, Ks. Biskup Wincenty Urban (1911–1983) 474–479
418 Total Views 1 Views Today