39, 1984, 4

sob159

Z dziejów protestantyzmu na Śląsku. Materiały sesji we Wrocławiu 3 XII 1983 r. Pod redakcją Krystyna Matwijowskiego.
Słowo wstępne – K. Matwijowski 483
K. Maleczyńska, Pisma Lutra we Wrocławiu w XVI i XVII w. 485
J. Harasimowicz, Śląski luteranizm wieku Reformacji – próba charakterystyki 493
W. Gładkiewicz, Droga do reformacji w historiografii wczesnorenesansowego Wrocławia na przykładzie Franciszka Fabera 517
K. Orzechowski, Miejsce i rola protestantów w dziejach śląskich zgromadzeń stanowych 531
K. Matwijowski, Z dziejów pietyzmu na Śląsku. (oddziaływanie ośrodka hallskiego na oświatę na Śląsku) 539
A. Galos, Z dziejów obchodów rocznic Reformacji w Niemczech i na Śląsku w XIX w. 547
Miscellanea źródłowe
K. Górna, Sezonowość ruchu naturalnego ludności ewangelickiej w parafii Rząśnik w latach 1794-1874 563
M. Górny, Rodzina tarnogórska w świetle spisu ludności 1872 r. 573
G. Pańko, Kościół ewangelicki jako czynnik umacniający polskość w czeskiej części Śląska Cieszyńskiego w okresie międzywojennym 579
M. Rok-Kostórkiewicz, Protestanci wrocławscy po II wojnie światowej 583
S. Zahradnik, Polska prasa uprawiana w Czechosłowacji do 1939 r. 587
Kronika naukowa
T. Kulak, Sprawozdanie z działalności Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii za lata 1979-1984 609
Nekrologi
Doc. dr Michał Wąsowicz (1905 – 1983) 614
Dr Bronisław Turoń (1923 – 1984) 617
Komunikat. 620
Od Redakcji. 620

 

270 Total Views 1 Views Today