40, 1985, 1

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_40_1985_1_src Source file
83 MB 59
pdf Sobotka_40_1985_1_ocr OCR file
37 MB 67
pdf Sobotka_40_1985_1 Table of contents
198 kB 66


Author Title / Column Page
Wstęp 1–2
Adam Galos, Problematyka zachodnia w publicystyce Stanisława Bełzy 3–24
Jacek Kolbuszewski, Ziemie zachodnie w powieściach Artura Gruszeckiego 25–39
Teresa Kulak, Jan Ludwik Popławski – twórca polskiej myśli zachodniej przełomu XIX i XX wieku. U źródeł „idei piastowskiej ” Narodowej Demokracji 41–54
Adolf Juzwenko, Uwagi o Leona Wasilewskiego stosunku do Górnego Śląska i zaboru pruskiego 55–67
Wojciech Wrzesiński, Stanisław Kozicki wobec problemów polskiej myśli zachodniej w latach II Rzeczypospolitej 69–89
Krzysztof Kawalec, Problematyka zachodnia w publicystyce Jędrzeja Giertycha 91–107
Leonard Smołka, Z badań nad poglądami Kazimierza Malczewskiego o Śląsku Opolskim (1922-1939) 109–124
Tadeusz Marczak, Ziemie Odzyskane w powojennej publicystyce Eugeniusza Kwiatkowskiego 125–145
Stanisław Ciesielski, Myśl zachodnia Władysława Gomułki (1943-1948) 147–160
Recenzje i omówienia
161–184
Nekrologi
185–189
221 Total Views 1 Views Today