40, 1985, 2

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_40_1985_2_src Source file
21
pdf Sobotka_40_1985_2_ocr OCR file
18
pdf Sobotka_40_1985_2 Table of contents
27

Author Title / Column Page
Artykuły i studia materiałowe
Krystyna Gancarczyk, W kwestii początków zakonu joannitów na Śląsku 191–201
Jerzy Hauziński, Śląsk wobec cesarstwa Staufów w świetle listu Fryderyka II Hohenstaufa do Bolesława II Łysego 203–223
Kazimierz Orzechowski, “Terra” w dokumentach śląskich do końca XIV wieku 225–251
Władysław Misiak, Przemiany kultury na Dolnym Śląsku w czterdziestoleciu Polski Ludowej 253–274
Miscellanea źródłowe 281–332
Andrzej Syroka, Bożena Płonka-Syroka, Ustawodawstwo apteczne Piastów brzeskich w XVII w. 275–280
Recenzje i omówienia
281–332
Kronika naukowa
Rościsław Żerelik, Sesja popularnonaukowa “Górnictwo i hutnictwo miedzi na Dolnym Śląsku” 333–334
469 Total Views 1 Views Today