40, 1985, 3

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_40_1985_3_src Source file
66
pdf Sobotka_40_1985_3_ocr OCR file
31
pdf Sobotka_40_1985_3 Table of contents
39

Author Title / Column Page
Czterdziestolecie Uniwersytetu
338
Wojciech Wrzesiński, Pierwszy rok Senatu Akademickiego Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu, wydał W. Wrzesiński 339–387
Leonard Smołka Życiorysy uniwersyteckie Wrocławia, wydał L. Smołka 389–416
Janusz Albin, Przemówienie sprawozdawcze za rok akademicki 1947/48 i 1948/49 prorektora Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dra Seweryna Wysłoucha w dniu 3 X 1949 r., wydał J. Albin 417–439
Recenzje i omówienia
441–465
Kronika naukowa
Romuald Gelles, Konferencja naukowa w Śląskim Okręgu Wojskowym 467
451 Total Views 1 Views Today