5, 1950

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_5_1950_src Source file
34 MB 2
pdf Sobotka_5_1950_ocr OCR file
11 MB 30
pdf Sobotka_5_1950 Table of contents
28 kB 2

Author Title / Column Page
Konferencja na temat stosunków polsko-niemieckich w przeszłości
Stanisław Arnold: Zagajenie obrad 1–3
Ewa Maleczyńska: Problem polsko-niemiecki w dotychczasowej historiografii polskiej 4–24
Karol Maleczyński: Postulaty badawcze w zakresie stosunków polsko-niemickich w okresie po początku XIII w. 25–35
Ewa Maleczyńska: Problematyka badawcza stosunków polsko-niemieckich w okresie 1320–1454 36–39
Władysław Czapliński: Stosunki polsko-niemieckie w latach 1525–1795 40–47
Kazimierz Piwarski: Stosunki polsko-niemieckie w latach 1795–1939 (uzupełnienie tez) 48–50
Dyskusja i podsumowanie 51–90
Szymon Koszyk: Dokumenty pergaminowe Archiwum Miejskiego w Opolu 91–125
Wacław Długoborski: Wrocławski przemysł tekstylny w XVIII wieku 126–162
Karol Głombiowski: Nieznany śląski rękopis statutów Mikołaja Trąby 163–171
Karol Lewicki: Sprawa powołania Jerzego Samuela Bandtkiego na stanowisko dyrektora Biblioteki Jagiellońskiej w r. 1810/1811 172–183
Recenzje i sprawozdania 184–242
Kronika 243–253
Bronisław Kocowski, Bibliografia historii Śląska za rok 1947 1*–30*
236 Total Views 2 Views Today