63, 2008, 3

sob2008-3

Artykuły i studia materiałowe
I. Panic, Przywileje cechu rzeźników w miastach księstwa cieszyńskiego (Z badań nad przywilejami cechowymi w księstwie cieszyńskim w średniowieczu i początkach czasów nowożytnych, cz. 2) 283
P. Pałys, Konsulat Generalny Republiki Czechosłowackiej w Opolu (1920–1922) wobec górnośląskich Czechów 299
W. Marcoń, Unifikacja województwa śląskiego z II Rzecząpospolitą w oparciu o bierne kompetencje statutu organicznego 307
J. Morawiak, Opinia polska o zajęciu Śląska Cieszyńskiego przez Samodzielną Grupę Operacyjną “Śląsk” 329
Z. Ilski, Niepodległościowy socjalizm wobec formuły wyborczej (do 1919 r.) 349
P. Wieczorek, Udział Żydów w życiu gospodarczym Wałbrzycha (1945–1968), cz. 1 367
Miscellanea źródłowe
M. Pyter, Działalność uniwersytecka prof. Leszka Winowskiego (lata lwowskie i lubelskie) 395
S. Akuła, Sprzedaż lokali mieszkaniowych we Wrocławiu w latach 2000-2006 według rodzajów sprzedaży i podmiotów oferentów 403
Artykuły recenzyjne i recenzje
Zeszyty Muzeum Ziemi Kłodzkiej – S. Solicki 413
R. Urban, Der Patron. Günter Särchens Leben und Arbeit für die deutsch-polnische Versöhnung – D. Wojtaszyn 414
P. Wandycz, Aleksander Skrzyński – minister spraw zagranicznych II Rzeczypospolitej – T. Buszman 417
Kronika naukowa
K. Kluczyk, Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Budapeszcie 25 III 2008 r. w ramach obchodów Tygodnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej pt. “A mi szabadsàgunkert s a tietekért – lengyel katonàk az 1848–49 – es Magyar szabadsàgharcban” “Za wolność naszą i waszą – polscy żołnierze w węgierskiej rewolucji 1848–49” 421
J. R. Sielezin, Konferencja: Obrazy PRL-u. Konceptualizacje realnego socjalizmu w Polsce, Poznań 11–12 X 2007 422

 

347 Total Views 1 Views Today