7, 1952

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_7_1952_src Source file
43 MB 2
pdf Sobotka_7_1952_ocr OCR file
13 MB 33
pdf Sobotka_7_1952 Table of contents
32 kB 2
Author Title / Column Page
O coraz głębszą świadomość zadań stojących przed badaczami dziejów Śląska 9–17
Artykuły
Morelowski M., Ocalałe komnaty i mury piastowskich rezydencji we Wrocławiu 19–56
Heck R., Struktura społeczna średniowiecznego Wrocławia na przełomie XIV/XV wieku 57–94
Frančić M., Walka klasowa chłopów czeskich w XVII w. 95–142
Woliński J., Poselstwo Krzysztofa Schaffgotscha na elekcję polską 1674 r. 143–163
Pietraszko St., “Telegraf Górnośląski” : kartka z dziejów prasy polskiej na Śląsku 164–178
Galos A., Z dziejów walk z ruchem robotniczym w Niemczech w ostatnich latach XIX wieku 179–216
Zieliński H., Z dziejów walki proletariatu górnośląskiego w latach wzniesienia rewolucyjnego 1918-21 217–226
Z pionierskich lat
Kania W., “Pamiętnik z lat 1945-48” 227–249
Dynda B., Wyjątek z pamiętnika z lat 1945-48 250–254
Szalak T., Wyjątek z pamiętnika z lat 1945-48 255–256
Recenzje i sprawozdania
257–297
Notatki bibliograficzne i informacyjne o publikacjach z dziejów Śląska i problematyki z nimi powiązanej
298–319
Kronika naukowa za r. 1951
320–328
315 Total Views 5 Views Today