70, 1, 2015

thumbnail of sob2015-1

Od Redakcji
3
Artykuły i studia materiałowe
Martin Holý, Vzdělanostní mecenát Jiřího II. Lehnicko-Břežského, gymnázium v Břehu a šlechta z českých zemí v 16. a raném 17. století 5
Agnieszka Gryglewska, Między tradycją a nowoczesnością. Architektura nowego gmachu Gimnazjum św. Elżbiety we Wrocławiu 21
Maria Zwierz, Wrocławska Szkoła Obywatelska na Międzymurzu w latach 1825–1945 43
Grażyna Pańko, Żeńska Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego w Końskiej na tle polskiego szkolnictwa zawodowego na Zaolziu (do 1938 roku) 61
Barbara Techmańska, Z dziejów nauczania języka ukraińskiego w Polsce po II wojnie światowej (ze szczególnym uwzględnieniem roli IV Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy) 81
Miscellanea źródłowe
Marek Starý, Anioł księstwa żagańskiego w herbie księcia Wallensteina i jego geneza. Przyczynek do heraldycznej symboliki księstw śląskich 101
Artykuły recenzyjne i recenzje
Krzysztof Fokt, “Do trzech razy sztuka?” 117
Przemysław Wiszewski, Komunikacja, która stwarza region 121
Marzena Bogus, O możliwościach i ograniczeniach metody reprezentatywnej w badaniach nad historią oświaty 129
Michał Broda, Biblioteka klasztoru cystersów w Henrykowie do końca XV wieku – Dominika Malinowska 135
Testamenty szlachty Prus Królewskich z XVII wieku, oprac. i wyd. Jacek Kowalkowski i Wiesław Nowosad – Paweł Klint 137
Joanna Nowosielska-Sobel, Od ziemi rodzinnej ku ojczyźnie ideologicznej. Ruch ochrony stron ojczystych (Heimatschutz) ze szczególnym uwzględnieniem Śląska (1871–1933) – Małgorzata Ruchniewicz 140
Mirosław Węcki, Fritz Bracht (1899–1945). Nazistowski zarządca Górnego Śląska w latach II wojny światowej – Marek Czapliński 144
Richard Hargreaves, Ostatnia twierdza Hitlera – Breslau 1945, przeł. Tomasz Fiedorek – Tomasz Głowiński 149
Jan Ryszard Sielezin, Życie i męczeńska śmierć ks. Józefa Górszczyka (1931–1964) – Janusz Stefaniak 149
Dorota Wolniczek, Wrocławianie wobec materialnego dziedzictwa kulturowego miasta. Wokół odbudowy i renowacji historycznego centrum Wrocławia w latach 1984–2004 – Grzegorz Strauchold 156
“Górnik Polski. Zeszyty Naukowe Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu” – Marek J. Battek 158
Kronika naukowa
Kamilla Jasińska, Krzysztof Łagojda, Skreśleni przywróceni – podsumowanie projektu “Skreśleni” 163
Marek Derwich, Sprawozdanie z działalności Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii Oddziału Wrocławskiego PTH w roku 2014 173
Justyna Chodasewicz, XI Polsko-Niemieckie Seminarium Wrocław–Halle–Siegen pt. “Stara Marchia – odkrywanie niedocenianego regionu” (9–14 VI 2014 r.) 172
Marta Czyżak, “Unterwegs auf Pilgerstraßen. Pilger aus dem polnischen und deutschen Raum im Spätmittelalter und in der Frühen Neuzeit” (Würzburg, 25–26 IX 2014 r.) 175
Tomasz Białończyk, XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu “Kultura Europy Środkowej” pt. “Postęp i zacofanie w kulturze Europy Środkowej” (Zabrze, 13–14 XI 2014 r.) 184
Krystyna Szykuła, Widoki Wrocławia Friedricha Bernharda Wernera. Wystawa faksymiliów wydawnictwa Orbis Pictus (Wrocław, 23–26 XI 2014 r.) 186
Artur Kwaśniewski, Sprawozdanie z konferencji pt. “Opavsko mezi Moravou a Slezskem. Identita regionu a její proměny. Mezinárodní vědecké setkání pořádané při příležitosti 400 let udělení Opavska lénem knížatům z Lichtenštejna” / “Opawszczyzna między Morawami a Śląskiem. Tożsamość regionu i jej przemiany. Międzynarodowa konferencja zorganizowana z okazji czterechsetlecia nadania księstwa opawskiego w lenno Lichtensteinom” (Opawa, 26 IX 2014 r.) 189
Małgorzata Ruchniewicz, Konferencja naukowa pt. “Deportacje do ZSRS z ziem polskich 1944/1945 r. Perspektywa porównawcza” (Katowice, 16 II 2015 r.) 191
Najnowsze wydawnictwa z zakresu historii Śląska, oprac. Wojciech Mrozowicz 193
Współpracownicy numeru 197
Konkurs imienia Profesora Jerzego Michalskiego na najlepszą recenzję naukową z zakresu historii 199
Księga wspominkowa upamiętniająca śp. Profesora Adama Galosa 200

 

 

429 Total Views 1 Views Today