70, 3, 2015

thumbnail of sob2015-2

Artykuły i studia materiałowe
Gościwit Malinowski, Wang Chengdan, Tursko Jana Długosza i Tulisseko (Tulisige) “roczników chińskich”, czyli “Historia dynastii Yuan” (Yuan shi) jako możliwe źródło do dziejów najazdu mongolskiego na Polskę w 1241 r. 3
Petr Popelka, Powstanie nowoczesnego transportu na Śląsku Austriackim 1742–1914 23
Izabela Krasińska, Działalność naukowa i publicystyczno-redakcyjna ks. Augustyna Arndta na rzecz wstrzemięźliwości od alkoholu (1890–1917) 39
Artur Kamiński, Sejmiki samorządowe Jeleniej Góry, Legnicy i Wałbrzycha wobec dziedzictwa kulturowego Dolnego Śląska w latach 1990–1998 55
Grzegorz Strauchold, Zagadnienia etniczne na Śląsku po II wojnie światowej 77
Joanna Nowosielska-Sobel, Tożsamość kulturowo-regionalna na Śląsku po 1945 r. – analiza sił spajających i destrukcyjnych określających spójność społeczną jako zjawisko historyczne (wybrane zagadnienia) 101
Przemysław Wiszewski, Dynamika zmian spójności Śląska. Krajobraz po badaniach w ramach projektu Cuius regio 119
Miscellanea źródłowe
Dagmara Adamska, Przemysław Dulęba, Średniowieczny tłok pieczętny Lutolda von Hacke – znalezisko spod Bierzyna, pow. strzeliński 135
Artykuły recenzyjne i recenzje
Polonia pontificia sive repertorium privilegiorum et litterarum a Romanis pontificibus ante annum MCLXXXXVIII Poloniae ecclesiis monasteriis civitatibus singulisque personis concessorum. Provincia Gnesnensis – Archidioecesis Gnesnensis, Dioeceses Posnaniensis, Cracoviensis, Wratislaviensis, Plocensis, Wladislaviensis et Lubucensis, Pomerania – Dioecesis Caminensis exempta, congessit Waldemarus Könighaus – Wojciech Mrozowicz 147
Ewa Wółkiewicz, Kościół i jego wierni. Struktury kościelne i formy pobożności w śred niowiecznej Nysie – Bogusław Czechowicz 150
Wojciech Kiełkowski, Dzieje Szkoły Podstawowej im. Pawła Kojzara w Mnichu (1873–2013) – Michael Morys-Twarowski 154
Wielka Wojna, mały region. Pierwsza wojna światowa w perspektywie górnośląskiej. Szkice i studia, red. Bernard Linek, Sebastian Rosenbaum, Joanna Tofilska – Marek Czapliński 156
Yaman Kouli, Wissen und nach-industrielle Produktion – Das Beispiel der gescheiterten Rekonstruktion Niederschlesiens 1936–1956 – Patrick Starczewski 160
Danuta Kisielewicz, Niewola w cieniu Alp. Oflag VII A Murnau – Grzegorz Kulka 163
Relacje wojenne ziemian – perspektywa dwóch pokoleń, wybór i opracowanie Marcin Chorązki – Krzysztof Łagojda 167
Marian Rutkowski, Z ziemi świętokrzyskiej na ziemie odzyskane. Wspomnienia, [red.] Zygmunt Szkurłatowski – Tomasz Głowiński 171
70 lat dziedzictwa archiwalnego na Ziemiach Zachodnich i Północnych (1945–2015). Katalog wystawy, red. Grażyna Trzaskowska, wprowadzenie Janusz Gołaszewski – Grzegorz Strauchold 173
Kronika naukowa
Tomasz Białończyk, “Półtora wieku dziejów Katowic. Przywracanie historycznej pamięci”. XV Katowicka Konferencja Naukowa w 150. rocznicę uzyskania praw miejskich (Katowice, 8–9 IX 2015 r.) 177
Grzegorz Strauchold, Konferencja “Mapa jako narracja interpretacyjna” (Wrocław, 24–26 IX 2015 r.) 179
Przemysław Wiszewski, Rzut oka na teoretyczny „Olimp historyków”. 22th International Congress of Historical Sciences (Jinan, 23–29 VIII 2015 r.) 180
Wojciech Mrozowicz, Księga henrykowska wpisana na listę UNESCO “Pamięć Świata” 189
Najnowsze wydawnictwa z zakresu historii Ślą ska, oprac. Wojciech Mrozowicz 193
Współpracownicy numeru 197

 

 

531 Total Views 3 Views Today