9, 1954, 1

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_9_1954_1_src Source file
32 MB 2
pdf Sobotka_9_1954_1_ocr OCR file
9 MB 2
pdf Sobotka_9_1954_1 Table of contents
46 kB 2
Author Title / Column Page
Z referatu na II Zjeździe PZPR 10 marca 1954 r. 4
J. Chlebowczyk, Z tradycji proletariackiego internacjonalizmu na Śląsku Cieszyńskim i w Zagłębiu Ostrawsko-karwińskim na przełomie XIX-XX w. 7–55
A. Galos, Rugi pruskie na Górnym Śląsku (1885-1890) 56–107
K. Popiołek, Pokątni pisarze ludowi na Śląsku i walka z nimi władz pruskich 108–130
Materiały
 Władysław Dziewulski, Brzeg przedlokacyjny 131–137
B. Turoń, Stosunki społeczne w Kątach w XVII i XVIII wieku 138–156
K. Maleczyńska, Z dziejów papierni wrocławskiej w XVIII w. 157–171
J. Ender, Wrocławskie studia Estkowskiego 172–175
Recenzje
176-213
Notaty sprawozdawcze i bibliograficzne
214–225
Kronika naukowa
226–234
260 Total Views 1 Views Today