9, 1954, 2

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_9_1954_2_src Source file
63 MB 2
pdf Sobotka_9_1954_2_ocr OCR file
17 MB 2
pdf Sobotka_9_1954_2 Table of contents
67 kB 3

Author Title / Column Page
Konspekt “Historii Śląska” 239–449
Artykuły
K. Orzechowski, Rozdrabnianie gruntów chłopskich w XIX wieku w dwu wsiach górno-śląskich. Wycinek badań (Część pierwsza) 450–504
H. Wereszycki, Echa powstania styczniowego w dziennikach wrocławskich 505–590
Materiały
F. Popiołek, Szkice z dziejów chłopów w Beskidzie Śląskim 591–601
J. Ender, Śląski zapis dla Sienkiewicza 602–604
W. Czapliński, Kilka szczegółów odnoszących się do handlu polskiego w XVII wieku 605–611
O. S. Popiołek, Materiały do powstania kościuszkowskiego w aktach magistratu miasta Opola 612–617
Recenzje 618–624
Problematyka związana z dziejami Śląska w czasopismach 626–633
Notaty sprawozdawcze i bibliograficzne 634–636
Kronika naukowa 637–641
217 Total Views 1 Views Today