Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka to czasopismo wydawane od 1946 r. Obecnie jego właścicielem i wydawcą jest Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Historyczny. Redaktorem Naczelnym jest dr hab. prof. UWr Tomasz Przerwa.

Nr 3 (2022): ROCZNIK LXXVII (2022) NR 3

Wyświetl wszystkie numery

Szanownych Czytelników Śląskiego Kwartalnika Historycznego Sobótka od 2020 roku witamy na nowej stronie internetowej czasopisma. Jednocześnie informujemy, że stara strona internetowa dostępna jest pod adresem wtmh.sobotka.uni.wroc.pl.