Informacje dla bibliotekarzy

Zachęcamy bibliotekarzy naukowych do włączenia tego czasopisma do elektronicznego zbioru czasopism. Biblioteki mogą również skorzystać z platformy Open Journal System, w celu umożliwienia pracownikom dydaktycznym dostępu do czasopism, które redagują (patrz Open Journal System).