Kontakt

Instytut Historyczny UWr
Ul. Szewska 49
50-139 Wrocław

Główna osoba do kontaktu

Dr hab. prof. UWr Tomasz Przerwa
Tel. +48 71 375 25 45

Wsparcie techniczne

Dr hab. prof. UWr Tomasz Przerwa
Tel. +48 71 375 25 45